Eina en línia UrlEncode().

Resultat codificat:

Simplement codifiqueu un URL

Aquest codificador d' URL gratuït codifica qualsevol URL, paràmetres d'URL únics, codi PHP, JavaScript (js), codi C, cadenes, patrons i molt més. L'eina de codificació d'URL en línia utilitza la funció PHP urlencode() i codifica tots els caràcters no alfanumèrics excepte - _ . en un signe de percentatge (%) més dos valors hexadecimals i substitueix els espais amb un signe més (+). Correspon al tipus de fitxer estàndard "application/x-www-form-urlencoded" i, per tant, és adequat per utilitzar una cadena dins dels paràmetres de consulta d'un URL.

Codificació d'URL segura

En comparació amb altres eines en línia URLEncode, Online URL Encrypter ofereix més seguretat per a totes les entrades:

  • Les entrades no es guarden!
  • La transmissió de dades està assegurada amb xifratge TSL
  • Els vostres valors no es processen mitjançant paràmetres GET

Exemple de codificació d'URL

El següent és un exemple de codificació per cent , és a dir, com es codifica un URL:

URL original:

https :// www.url-encode-online.de / url-encoder.php ? hl = en & test = abc

Codificació d'URL:

https %3A%2F%2F www.url-encode-online.de %2F url-encoder.php %3F hl %3D ca %26 prova %3D abc